Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkimo-pardavimo taisyklės, garantijos sąlygos

  1. Sąvokos

1.1   Pardavėjas – sąskaitoje-faktūroje nurodytas fizinis asmuo, kurio prekės parduodamos tinklapyje aceso.lt vadovaujantis šiame puslapyje išdėstytomis taisyklėmis.

1.2   Pirkėjas – bet koks veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, kuris suformavo elektroninėje parduotuvėje aceso.lt užsakymą. Pirkti gali ir nepilnamečiai asmenys, turintys tėvų (globėjų) sutikimą.

1.3   Šalys – pirkėjas ir pardavėjas kartu.

1.4   Taisyklės – šiame puslapyje išdėstytos ir visiems aceso.lt pirkėjams taikomos taisyklės (pirkimo-pardavimo taisyklės, garantijos sąlygos bei privatumo politika).

1.5   Sutartis – šalių sudaryta atitinkamų prekių įsigijimo sutartis, kuri laikoma sudaryta užsakymo patvirtinimo momentu.

1.6   Prekės – internetinėje parduotuvėje aceso.lt parduodamos prekės.

1.7   Užsakymas – prekių užsakymas, kuriame pirkėjas nurodo pageidaujamas įsigyti prekes.

1.8   Garantija –pardavėjo suteikiama garantija, kurios sąlygos nurodytos šiose taisyklėse.

1.9   Privatumo politika –šiame puslapyje išdėstytos taisyklės, kurios numato pagrindines Asmens duomenų tvarkymo, rinkimo, laikymo bei saugojimo sąlygas.

  1. Bendrosios nuostatos

2.1   Pirkėjas prieš perkant prekes aceso.lt privalo susipažinti ir sutikti su šiomis taisyklėmis. Jis patvirtina tai išsirinkęs prekes ir prieš pereinant prie apmokėjimo pažymėdamas varnele „Aš sutinku su pirkimo, garantijos sąlygomis bei privatumo politika“.

2.2   Pirkti elektroninėje parduotuvėje aceso.lt gali tik punkte 1.2 apibrėžti pirkėjai. Pirkėjas sudarydamas sutartį ir pateikdamas užsakymą patvirtina, kad jis turi teisę tai daryti.

2.3   Pardavėjas pasilieka teisę keisti taisykles. Pirkėjui galiojančia taisyklių redakcija laikoma ta redakcija, kuri buvo prekių pirkimo dieną.

  1. Prekių užsakymas

3.1   Pirkėjas gali užsisakyti prekes internetu elektroninėje parduotuvėje aceso.lt, parduotuvei priklausančiu elektroniniu paštu info@aceso.lt bei telefonu.

3.2   Pirkėjas užsakant prekes nurodo būtinus asmens duomenis, kurie reikalingi užsakymui vykdyti ir yra tvarkomi skyriuje „Privatumo politika“ nurodytomis sąlygomis.

3.3   Sutartis yra laikoma sudaryta po to, kai Pirkėjas tinklapyje aceso.lt atlieka visus prekėms įsigyti reikalingus žingsnius, įskaitant mokėjimo būdo pasirinkimą.

3.4   Pardavėjas informuoja Pirkėją apie užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu arba telefonu.

3.5   Visos prekių kainos nurodytos eurais, mokesčiai įskaičiuoti į kainą.

3.6   Prekių spalva, išvaizda bei kiti parametrai gali nežymiai skirtis nuo demonstracinėse nuotraukose matomų parametrų, tačiau šie parametrai turi atitikti aprašymą.

  1. Pardavėjo teisės

4.1   Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą jei dėl įvairių priežasčių neturi galimybės įvykdyti užsakymą. Tokiu atveju Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu arba telefonu, o Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui. Jeigu Pirkėjo informuoti nepavyksta, užsakymas taip pat anuliuojamas, o sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui.

4.2   Pardavėjas be įspėjimo gali anuliuoti užsakymą jei negavo apmokėjimo.

4.3   Pardavėjas iškilus neaiškumams dėl užsakymo turi teisę susisiekti su Pirkėju Pirkėjo nurodytais rekvizitais užsakymo patikslinimui. Tokiu atveju prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patikslinimo dienos.

4.4   Pardavėjas, neturėdamas Pirkėjo užsakytų prekių turi teisę susisiekti su Pirkėju Pirkėjo nurodytais rekvizitais ir pasiūlyti alternatyvias prekes. Tokiu atveju šalys susitaria dėl papildomo apmokėjimo ir/ar pinigų grąžinimo.

4.5   Pardavėjas gali pateikti prekių naudojimo instrukciją lietuvių kalba elektroniniu paštu.

4.6   Pardavėjas prekės įsigijimo dokumentą – sąskaitą faktūrą gali pateikti tik elektroniniu būdu (elektroniniu paštu).

4.7   Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas bei akcijas bet kuriuo momentu.

  1. Pardavėjo pareigos

5.1   Pardavėjas įsipareigoja kiekvienam Pirkėjui išrašyti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą – sąskaitą faktūrą.

5.2   Pardavėjas turi vykdyti visus užsakymus šiose taisyklėse numatyta tvarka.

5.3   Aceso.lt gali susisiekti su Pirkėju tik punktuose 4.1, 4.3, 4.4 nurodytais atvejais ir įsipareigoja nevykdyti jokios komunikacijos, nesusijusios su prekių pardavimu. Jokia šalių komunikacija nėra privaloma.

5.4   Pardavėjas turi suteikti visą privalomą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus informaciją apie savo veiklą bei parduodamus produktus.

  1. Pirkėjo teisės

6.1   Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje aceso.lt, atsisakyti užsakymo, atsisakyti sudarytos sutarties, grąžinti prekes bei reikalauti garantinio aptarnavimo taip, kaip to reikalauja šios taisyklės.

6.2   Pirkėjas turi visas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas kitas teises.

  1. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1   Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių bei naudoti internetinę parduotuvę aceso.lt tik prekių išsirinkimo bei pirkimo tikslais. Griežtai draudžiama kopijuoti bet kokį svetainės aceso.lt turinį.

7.3   Pirkėjas privalo sumokėti už išsirinktas prekes, o vėliau jas atsiimti pasirinktu būdu.

7.4   Pirkėjas gavęs prekes privalo jas apžiūrėti ir jei jos yra pažeistos, turi kokybės defektų ar neatitinka pateikto užsakymo, apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@aceso.lt

7.5   Pirkėjas privalo užsakymo metu nurodyti savo tikruosius duomenis, tikslų pristatymo adresą bei veikiantį telefoną.

  1. Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

8.1   Pirkėjas per 14 (keturioliką) darbo dienų gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@aceso.lt. Priežasties Pirkėjas aiškinti neprivalo.

8.2   Terminas 14 darbo dienų skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Pirkėjas atsiėmė prekę pasirinktu būdu.

8.3   Nutraukdamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas grąžina pardavėjui prekes, o Pardavėjas Pirkėjui gražina pinigus.

8.4   Pirkėjas praranda teisę nutraukti sutartį jei prekės yra išpakuotos. Išorinės pakuotės atidarymas, būtinas prekės apžiūrai, nėra laikomas išpakavimu. Ši nuostata plačiau yra aprašyta Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 5 punkte.

      9. Prekių siuntimas ir pristatymas

9.1   Prekės siunčiamos Pirkėjui Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjo pasirinktu būdu.

9.2   Pristatymo būdai, kainos ir terminai yra nurodyti Aceso.lt internetinėje parduotuvėje skiltyje „Apie mus“. Taip pat ši informacija yra rodoma pirkėjui formuojant užsakymą.

9.3   Garantinių gedimų atveju prekės siunčiamos ar kitaip pristatomos Pardavėjui Pirkėjo sąskaita, o pakeistos ar suremontuotos prekės siunčiamos Pirkėjui Pardavėjo sąskaita.

9.4   Prekių grąžinimo atveju dėl Pardavėjo kaltės Pardavėjas dengia visas siuntimo išlaidas.

9.5   Prekių grąžinimo atveju, kai Pirkėjas gavo kokybiškas bei užsakymą atitinkančias prekes, tačiau vis tiek nori pasinaudoti teise nutraukti sutartį, prekių siuntimą Pardavėjui Pirkėjas apmoka pats.

  1. Prekių ir pinigų grąžinimas

10.1   Tinkamos kokybės, užsakymą atitinkančios prekės nėra keičiamos į analogiškas Pardavėjui nesutikus. Šią nuostatą nusako Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 metu patvirtinto „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 17 punkto 17.17 papunktis.

10.2   Netinkamos kokybės ar užsakymo neatitinkančios prekės gali būti grąžinamos Pardavėjui per 14 darbo dienų. Pardavėjas įsipareigoja apmokėti prekių siuntimo išlaidas ir prekes pakeisti tinkamomis arba pašalinti visus kokybės defektus. Jei Pardavėjas tinkamų prekių neturi, jis privalo grąžinti pinigus Pirkėjui.

10.3   Pirkėjas grąžinimo atveju prekes siunčia Pardavėjui paštu, paštomatu ar pristato kitu būdu, kurį Pardavėjas nurodo Pirkėjui telefonu arba elektroniniu paštu. Pirkėjas privalo nurodyti gavėjo bei siuntėjo adresus, o siuntą supakuoti taip, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.

10.4   Pardavėjas pinigus už prekes grąžina į Pirkėjo banko sąskaitą arba išsiunčia kitas prekes tik po to, kai gauna grąžinamas prekes.

10.5   Pardavėjas neatsako už siuntas su grąžinamoms prekėms, kurios buvo netinkamai paženklintos, supakuotos, pamestos arba dėl kitų priežasčių nepasiekė Pardavėjo arba buvo sugadintos dėl Pirkėjo kelties. Nutikus tokiam atvejui pinigai Pirkėjui negrąžinami.

11. Mokėjimo būdai:

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.